Математичні константи в JavaScript

366

Від автора: завдяки серії констант, математичні операції в JavaScript виконуються набагато простіше. Я коротко поясню всі константи на той випадок, якщо ви використовували тільки множення і ділення.

Всі ці константи є властивостями об’єкта Math. Так як це константи, вони пишуться у верхньому регістрі, а не верблюжим стилем, як більшість властивостей в JS.

Math.PI

Константа Pi – скорочений запис популярного числа Пі 3.14159 (довжина кола діаметром 1). Для кіл з діаметром більше або менше одного зазвичай використовується формула 2*pi*r (радіус – половина діаметру, відстань від центру до дуги).

Число Пі – ірраціональне нескінченне число, яке можна записати повністю. Ваш браузер не може зберігати нескінченне число, тому JS скорочує його до 3.141592653589793, чого достатньо для більшості цілей.
Число Пі застосовується для знаходження довжини кола і її площі, однак воно ще використовується в розрахунку ймовірностей, статистики, техніці і науці: ця універсальна константа спливає скрізь.

Math.SQRT2

Квадратний корінь з двох. Як і число Пі, ця константа є ірраціональним числом, а також це довжина діагоналі квадрата зі сторонами 1. JS округлює число до 1.4142135623730951. З-за помилки в округленні вираження Math.SQRT2 * Math.SQRT2 виходить не точно 2.

Math.SQRT1_2

Квадратний корінь з 0.5 або 1 поділити на квадратний корінь з двох. Ірраціональне число.

Math.E

Як не дивно, але константа e завжди записується в нижньому регістрі: тільки JS показує її у верхньому регістрі. В поясненні я буду використовувати нижній регістр.

Константа e – число Ейлера або підстава натурального логарифма. Ірраціональне число. JS округлює його до 2.718281828459045.

Константа e – базова швидкість росту. Ця константа використовується всіма постійно зростаючими процесами: норма прибутку з урахуванням реінвестування або так званий складний відсоток, зростання населення, радіоактивний розпад і т. д. Приклади таких процесів можна знайти скрізь. Процеси ростуть з різною швидкістю протягом довгого часу, але у всіх у них є загальний фактор e, який можна використовувати в обчисленнях як чинника зростання. Наприклад, клітина в ембріоні людини постійно діляться надвоє. В консолі:

Math.pow(Math.E,1)
> 2.718281828459045
Math.pow(Math.E,2)
> 7.3890560989306495
Math.pow(Math.E,3)
> 20.085536923187664

Натуральні логарифми

Натуральний логарифм – зворотна запис e^x. Натуральний логарифм і його зв’язку описують час, необхідний на досягнення певного зростання, а не сам ріст. Запис Math.log(x) каже, що є число Х з основою e, але також є кілька вбудований констант:

Math.LN2

Натуральний логарифм від двох. В JS округлюється до 0.6931471805599453.

Math.LN10

Натуральний логарифм від 10, округлюється до 2.302585092994046.

Math.LOG2E

Логарифм числа e за основою 2. Округлюється до 1.4426950408889634.

Math.LOG10E

Логарифм числа e за основою 10. Округлюється до 0.4342944819032518.